Výroční schůze Notosekce v České Třebové, 24. – 25. 8. 2013

Ve dnech 24. a 25. srpna proběhla v České Třebové výroční členská schůze Notosekce. Bývá už tradicí, že je jednání výroční schůze časově situováno na závěr prázdnin. Důvodem je jednak skutečnost, že v tuto dobu jsou už zpravidla vyčerpány dovolené a jednak lze snázeji zajistit levné, přitom přiměřeně kvalitní ubytování v zařízeních obvykle sloužících studující mládeži Jednacím místem bylo opět Ekocentrum Podorlicka. Je to místo, kde se scházejí ochránci přírody veškerého ražení a tudíž kaktusářská schůze zde nachází to správné ovzduší.

Schůze v České Třebové 2013 - Obrázek 1

Sedmnáct účastníků z různých míst Čech a Moravy a jeden zahraniční host. Číslo sice malé, nicméně už jsme si za ta dlouhá léta existence Notosekce na ně zvykli. Účast je vždy komorní a s přibývajícími léty se v podstatě nemění, neboť jak známo, dnešní doba příliš spolkové činnosti nepřeje. Lidé mají spíše existenční problémy nebo svůj volný čas naplňují jinými, pro ně lukrativnějšími činnostmi. Stěžovat si, že by to mohlo být lepší, snad ani nemá cenu. Opakovaně jsme to zkoušeli v předešlých letech, ovšem bez patrného účinku.

Schůzi zahájil a řídil předseda – novopečený jubilant, který se uprostřed tohoto roku dožil sedmdesátky – Standa Stuchlík. Ve svém hodnotícím projevu zhodnotil práci v období mezi loňskou a nynější výroční členskou schůzí, zhodnotil úroveň časopisu, webových stránek a vyjádřil se také ke stavu knihovny Notosekce. Kritikou nešetřil na neaktuální webové stránky na Internetu, zvláště pak, že chyběla pozvánka na výroční schůzi. Současně uložil jednateli, aby se v této záležitosti spojil s webmasterem a učinil nápravu. Dopisovatelská úroveň pro časopis Minimus je žalostná. Veškerá tíha odpovědnosti leží na samotném předsedovi, který, až na malé výjimky připravuje jednotlivá čísla časopisu sám. V souvislosti s knihovnou budou oživeny kontakty s Dr. Ječmínkem s cílem ji stabilizovat. Notosekce byla vyzvána k spolupráci v rámci evropské integrace formou textových příspěvků na webových stránkách Notocactus.eu. V této souvislosti se členům disponujícím Internetem doporučuje navštívit tyto stránky.

Schůze v České Třebové 2013 - Obrázek 2

Z pokladní zprávy je zřejmé, že organizace má ještě finanční prostředky umožňující bezporuchový chod na minimálně dva příští roky. Za nového člena revizní komise byl jednomyslně zvolen Petr Kaloč, který nahradí dosavadního revizora Bohdana Hiekische.

Výroční schůze musí stanovit také úkoly na příští rok. Snad nikoho nepřekvapí, že těmito úkoly je stejně, jako i v předchozích několika letech – především pravidelné vydávání časopisu Minimus, výběr příspěvků a s tím související udržení, případně rozšíření členské základny, udržování webových stránek v zájmu zajištění informovanosti mezi členy i nečleny sekce, péče o knihovnu… Plán zahrnuje také jednu schůzi řídícího výboru a výroční členskou schůzi 2014. Současně schůze konstatovala splnění plánu práce, který pro roky 2012 - 2013 stanovila výroční schůze v roce 2012.

Schůze v České Třebové 2013 - Obrázek 3

V odborné části schůze vystoupil zahraniční host – Norbert Gerloff. Jeho přednáška doplněná snímky z nalezišť se zaměřila na notokaktusy Uruguaye s důrazem na podrod Malacocarpus (Wigginsia). Tradičně kvalitní přednáška byla přítomnými přijata s nadšedním.

Schůze v České Třebové 2013 - Obrázek 4

Druhým přednášejícím byl samotný oslavenec a předseda Standa Stuchlík. Ten představil množství rostlin a kvalitních snímků z cest po Brazílii. Také tato přednáška byla velice vstřícně hodnocena.

Schůze v České Třebové 2013 - Obrázek 5

Bývá tradicí, že zbytek soboty a pak zvláště neděle jsou věnovány návštěvám okolních sbírek kaktusářů. Návštěvy sbírek Karla Pelcla, Jirky Mičky, Otmara a Jiřího Kokorových, Zdeňka Krásy, Milana Švíře se setkaly se zájmem. Svědčí o tom mimo jiné také množství nakoupených nových položek do skleníku a věřte, nebylo jich málo. Hostitelé se svého údělu zhostili skutečně vzorně, neboť nechyběla ani pozornost v podobě občerstvení, jehož se návštěvníkům dostalo. Bylo to takové milé, skoro až rodinné setkání. Určitě v každém zanechá vzpomínky na dlouhá léta.

Slavomír Dupal