Logo  
 
 

Notosekce je dobrovolným nepolitickým sdružením zájemců o pěstování kaktusů rodu Notocactus, které si klade za cíl přispívat k poznání, ochraně a uchování ohroženého bohatství exotické přírody a podporovat tuto ušlechtilou formu aktivního odpočinku.

Notosekce pečuje o rozvoj praktických a teoretických znalostí svých členů, podporuje pěstování rostlin v kultuře a uchování hodnotného geofondu ohrožených druhů v přírodě. Svojí činností k tomu vytváří potřebné technické, organizační, informační, odborné, obchodní, společenské a jiné předpoklady. Propaguje pěstování a studium rostlin rodu Notocactus ve veřejnosti, zejména pořádáním výstav, přednášek, publikační a jinou osvětovou činností.

Notosekce sdružuje necelou stovku českých a zahraničních pěstitelů kaktusů, v jejichž širší či užší specializaci jsou rostliny rodu Notocactus v širším pojetí (Malacocarpus, Wigginsia, Brasiliparodia, Brasilicactus a Eriocactus). Má sídlo v Kroměříži a její činnost řídí pětičlenný výbor. Ten se schází dvakrát ročně k společné schůzi. Výroční členská schůze je svolávaná jedenkrát za rok; na programu jsou vedle organizačních záležitostí také odborné přednášky. Problematikou přednášek jsou pozorování a rozšíření rostlin rodu v přírodě, systematika a zkušenosti s pěstováním ve sbírkách. Častými přednášejícími jsou zahraniční hosté.

Sdružení úzce spolupracuje se západoevropskou  organizací Internoto – specializující se rovněž na rod Notocactus a Společností českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Činnost Notosekce se řídí schváleným plánem činnosti. 

Aktuality a informace Notosekce

Pozvánka na členskou schůzi Notosekce v roce 2018 (vloženo 29.5. 2018)

15.10. 2016 - doplněn obsah časopisu Minimus 1-2/2016, k dispozici jsou také
elektronické verze posledních dvou čísel k prohlížení.

1.1. 2016 - doplněn obsah časopisu Minimus 3-4/2015

27.9. 2015 - Informace z výroční schůze Notosekce v roce 2015:
Informace z výroční schůze – Lipník nad Bečvou, 28. – 30. 8. 2015
Zpráva o činnosti Notosekce za období od 13. 9. 2014 do 27. 8. 2015

 

www.cs-kaktusy.cz/notosekce/

Poslední aktualizace 29.05.2018
Webdesign © 2001-2018 Zdeněk Podešva