NOTOSEKCE, sympatizující člen SČSPKS

Notosekce, sympatizující člen Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, je dobrovolným nepolitickým sdružením zájemců o pěstování kaktusů rodu Notocactus, které si klade za cíl přispívat k poznání, ochraně a uchování ohroženého bohatství exotické přírody a podporovat tuto ušlechtilou formu aktivního odpočinku.

Notosekce pečuje o rozvoj praktických a teoretických znalostí svých členů, podporuje pěstování rostlin v kultuře a uchování hodnotného genofondu ohrožených druhů v přírodě. Svojí činností k tomu vytváří potřebné technické, organizační, informační, odborné, společenské a jiné předpoklady. Propaguje pěstování a studium rostlin rodu Notocactus ve veřejnosti zejména pořádáním přednášek, publikační a jinou osvětovou činností.

Notosekce sdružuje české a zahraniční pěstitele kaktusů, v jejichž širší či užší specializaci jsou rostliny rodu Notocactus v širším pojetí. Má sídlo v Brně, její činnost řídí výbor. Výroční členská schůze je svolávána jedenkrát za rok; na programu jsou kromě organizačních záležitostí také odborné přednášky. Tématy přednášek jsou pozorování a rozšíření rostlin rodu v přírodě, systematika a zkušenosti s pěstováním ve sbírkách. Častými přednášejícími jsou zahraniční hosté.

Sdružení úzce spolupracuje s mezinárodní organizací Internoto, specializující se rovněž na rod Notocactus. Činnost Notosekce se řídí schváleným plánem činnosti.