Výroční členská schůze Notosekce - 30. srpen 2008, Česká Třebová

Na poslední prázdninovou sobotu svolalo vedení Notosekce členskou schůzi, neboť tak přikazují Stanovy a také se vždy najdou detaily, které je třeba projednat v širším pracovním kolektivu. Termín se tentokrát neobešel bez kritiky některých členů, kteří poukazovali na skutečnost, že schůze Notosekce koliduje s termínem konání výroční schůze gymnofilů. K tomu dlužno připomenout, že to byli právě gymnofilové, kteří upustili od zvyklostí a uspořádali svoji schůzi v termínu, který vyhovoval především zahraničním přednášejícím. Každý pak měl právo zvolit si schůzi, která více vyhovuje jeho představám. Těžko se tak malá organizace, za jakou se Notosekce považuje, prosadí v přesilové konkurenci. Přes tuto skutečnost, která samozřejmě vedení není lhostejná, dosáhla účast obvyklého rozměru, když v čase nejzávažnějších jednání sedělo v jednací místnosti patnáct účastníků.

Jeden z mála agilních členů, přítel Jiří Grund, připravil pro účastníky jednací místnost v zařízení společnosti Ekocentrum Podorlicko v České Třebové. Tentokráte na jiném místě, než bylo zvykem, Ekocentrum se přestěhovalo z areálů bývalých předškolních zařízení do vily poblíž centru města.

Hodnocení právě uplynulého roku od poslední schůze z úst předsedy Stanislava Stuchlíka konstatovalo prostou skutečnost, že sekce pracuje ve velmi složitých podmínkách, když tíha odpovědnosti za chod leží na několika málo obětavcích. Úspěchem je, že se daří (ještě) vydávat - a to skoro pravidelně - Minimus. Notosekce už představuje výjimku mezi jinými pěstitelskými kaktusářskými specializacemi. Výroční schůze jsou každoroční, pravidelné, mimoto se ještě v zimě schází výbor, aby zaujal jednotné stanovisko k novým skutečnostem které se za půl roku od výroční schůze vyskytly.

Členská základna je značně kolísavá. Členství určuje výhradně zaplacený členský příspěvek. Ten určují stanovy a výši členská schůze. Vedení upustilo od písemných urgencí neplatičů, protože při současných cenách poštovních služeb by i to málo, co v pokladně zbývá, pohltily tyto urgence. Vedení vychází z uvědomění členů a věří na dobrého "pamatováka" každého z nás. Nicméně ne každý je v tomto směru dokonalý.....

Je vždy nemilou povinností informovat o skonu některého z členů. Tentokrát přítomní minutou ticha uctili památku dlouholetého kaktusáře, výtečného včelaře, odborníka na notokaktusy a obětavého člena výboru Notosekce Zdeňka Vrabce z České Lípy. Zdeněk odešel za svou milovanou manželkou jen krátce poté, co podlehla nemilosrdné nemoci.

Ze práv funkcionářů asi nejvíce zaujme zpráva pokladní a zpráva o stavu členské základny. Od Jaromíra Dohnalíka byla schůze informována následovně: Počáteční stav pokladny by 12 485 Kč, celkové příjmy 5 520 Kč (skoro celé to tvoří členské příspěvky). Vydáno bylo 7 855 Kč, což lze připsat na úhradu nákladů na tisk Minimusu a poštovné za účelem distribuce téhož. K datu schůze činí zůstatek 10 150 Kč. Je to tak něco na vydávání Minimusu v trvání jednoho roku. Protože se ale počítá s letošními členskými příspěvky, lze s důvěrou předpokládat, že Minimus bude ještě existovat i v roce 2010. Zde by nebylo od věci připomenout, že už nyní lze posílat příteli Dohnalíkovi členské příspěvky na rok 2009 s tím, že jejich výše zůstala beze změny. Ti movitější jistě vědí, že maximální výše není nijak omezována a tak kdo chce, může přispět i významnější částkou.

Členů má naše organizace 54 (kdeže jsou ty doby, kdy se členská základna počítala na stovky...). Číslo malé, když uvážíte, že na všechno - hlavně časopis - musí Notosekce dát ze svého. K hospodaření a činnosti výboru nebylo připomínek, revizní komise konstatovala, že je vše v pořádku.

Volba nového vedení potvrdila stejnou skladbu vedení, jaká pracovala dosud. Výjimkou je snížení počtu členů revizní komise ze 3 na dva. Tím třetím byl, až donedávna, výše zmíněný Zdeněk Vrabec. Z diskuse: Proběhla výměna názorů na způsob úspěšné kutlivace Notocactus gutieresii. Obecně vzato jsou s ním potíže a vidět dospělé kvetoucí rostliny není častým jevem. Máte-li někdo z vás dobré zkušenosti a můžete se o ně podělit s ostatními, napište, prosím do Minimusu. Jistě posloužíte mnoha z našich přátel. Podobný dotaz se týkal Notocactus buiningii, s kterém jsou zpravidla také spíš potíže, než radostné konstatování, že bujně roste, kvete a plní sáčky semeny. Taky by se hodil článek na toto téma....

Hlavní organizátor Grund si zaslouží především poděkování a současně i obdiv, kolik se toho změnilo v jeho zahrádce od minulé výroční členské schůze. Je to hlavně nový skleník ve velmi ekologickém provedení a množství rostlin v něm. Jmenovaný se podělil s ostatními o dojmy z cesty do Chile, kde před nedávnem studovali místní rostlinstvo s důrazem na Copiapoa. Vůbec nevadilo, že jde o schůzi notofilů , přednáška (ona to ani nebyla přednáška) - jeho volné vyprávění a komentáře k obrázkům hluboce zaujalo.

Předběžně se také mluvilo o místu příští výroční schůze. Měl by to být Lipník nad Bečvou. Přítel Králík celou záležitost projedná se tamními přáteli a vy se brzy dozvíte více informací. Určitě by bylo dobré, kdyby se na té příští schůzi objevily nové tváře.

Slavomír Dupal