Notofilové rokovali - 2. 9. 2006, Brno

Jsme zase o rok starší. (Jak je to s rozumem, to nechám na posouzení zvnějšku). Kdyby ne jinak, tak se to pozná podle toho, že máme za sebou další výroční členskou schůzi Notosekce. Konala se pro změnu v Brně, v hotelu Brno v části Štířice. Termín byl neobvykle dohodnut na první sobotu v září. Mimochodem – velmi vydařenou sobotu – aspoň pokud se jedná o počasí.

První návštěvníci se sjížděli do Brna už v pátek v předvečer jednání. To se týkalo účastníků ze vzdálených notokaktusových lokalit a jediného zahraničního hosta. Zbytek se dopravil v průběhu ranních hodin tak, aby doplnil obvyklý počet sedmnáct. Je zajímavé, že účast několika v řade za sebou jdoucích let osciluje okolo tohoto čísla a i když se rok od roku změní struktura jmen, konečný počet je zase někde na sedmnáctce. Prezenční listina je součástí materiálů, které tvoří agendu a archiv organizace. Zahraničním hostem byl, jak už se v posledních letech stává pravidlem, Wolfgang Gemmrich z Německa. Je, mimochodem, jedním z mála zahraničních členů Notosekce. Jeho účast na výroční schůzi působila o to příjemnějším dojmem, uvážíme-li že ještě v průběhu roku bojoval s nebezpečnou srdeční příhodou. Stejně potěšivé bylo setkání s dlouholetým členem, obětavým funkcionářem a „dvorním“ překladatelem a tlumočníkem Notosekce – přítelem Hiekischem, který rovněž doléčuje nějaké kardiologické šrámy.

Program byl zahájen někdy kolem deváté hodiny velnou prohlídkou bohaté sbírky Standy Stuchlíka. Ta je až na malé výjimky zaměřena výhradně na velkorod Notocactus. Významnou část tvoří kolekce Paucispini. Nezanedbatelnou skupinu tvoří dále sbírka gymnokalycií. Podle vzrůstu rostlin se dá předpokládat, že tato skupina rostlin stála někde na začátku úspěšné kaktusářské historie přítele Stuchlíka. Na opačném konci Brna je sbírka Jaromíra Dohnalíka. Ten se kromě spolkových financí velmi pečlivě stará také o pěknou kolekci mamilárií, notokaktusů a těch ostatních. Dopoledne uběhlo jak voda. S dojmy ze sbírek se účastníci přemístili do hotelu Brno, kde odpoledne, po obědě, proběhlo hlavní jednání výroční členské schůze. To spočívalo jak tradice a protokol velí, v organizačních zprávách a konečně z odborné části.

V úvodní hodnotící zprávě se předseda Stuchlík pustil do hodnocení uplynulého období mezi loňskou a letošní výroční členskou schůzí. Stručně řečeno: podařilo se splnit všechno, co jsme si dali do plánu, i když to nebyla zrovna procházka rozkvetlou růžovou zahradou. Těch, kteří naplňují plány přijaté na výročních schůzích, je hrstka, je to náročné na čas i invenci. Iniciativa členské základny – nic moc.

Přitom propagace Notosekce je na přijatelné úrovni. Kromě časopisu má Notosekce vlastní webové stránky, které jsou obměňovány. Aktuální stav návštěv banneru „notosekce“ je 555. Tyto údaje s přesnou pravidelností výboru poskytuje správce banneru, notofil, přítel Petr Koupelka ze Šternberka. Odkaz na organizaci je také součástí webových stránek Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů i dalších.

Po hodnotící zprávě následovaly zprávy o hospodaření, o stavu knihovny a schůzi byl navržen plán práce na období zbytku roku 2006 a rok 2007. Z pokladní zprávy přítele Dohnalíka je zřejmé, že jsou rezervy v plnění základní členské povinnosti, jakou je včasná platba členských příspěvků. Každoročně zůstává skupinka lidí, kteří si tuto povinnost nesplní. Jsou pak vyzýváni k nápravě, a to vždy vyžaduje další finance na poštovné a čas funkcionářů. Přitom je to tak snadné. Víme, že členský příspěvek je dlouhodobě stanoven na 100 Kč, že se platí každoročně a že hospodářem je Ing. Jaromír Dohnalík. Jeho adresa: Okrouhlá 6, 625 00 Brno. Není třeba čekat na složenku, ale je možno uhradit vlastní složenkou s poznámkou, na jaký účel jsou peníze posílány. Je lepší zaplatit v předstihu. Tak má vedení jistotu, že plán činnosti, který si výroční členská schůze schválí, bude zabezpečen (účastníci výroční schůze zpravidla platí příspěvky na příští rok v den konání výroční schůze. Není třeba tento akt schovávat až na konec roku nebo začátek příštího).

Příští výroční schůzi chce vedení Notosekce uspořádat v Uherském Brodě. Nicméně definitivní rozhodnutí padne po projednání s případným organizátorem.

Odbornou část naplnila vystoupení přátel Dupala, Stuchlíka a Gemmricha. První z jmenovaných přednesl přednášku na téma Brasiliparodia, Ing. Stuchlík referoval o poznatcích z cest po brazilských nalezištích notokaktusů. Wolfgang Gemmrich si vybral některé druhy z velké skupiny Paucispini a zabýval se jejich výskytem v přírodě, odchylkami od popisů a dřívějších pozorování....

Letošní výroční schůze skončila až hodně večer. Účastníci odcházeli naplněni uspokojením s přáním za rok se opět setkat. Nejlépe v ještě větší sestavě – ale to tak na zbožné přání. Ukazuje se, že příroda ještě zdaleka, co se týče notokaktusů, nevydala vše. Při návštěvách v přírodě nachází pozorný sběratel některé odchylky, které nelze jednoznačně zařadit do škatulek již popsaných druhů. Je to výzva k dalšímu hlubšímu studiu. Je dobře, že pro všechny, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou zúčastnit výzkumu v jihoamerické přírodě, jsou zde akce, na nichž se promítají obrázky autentických rostlin, referuje se o podrobnostech a připouští se diskuse. I v tomto směru jsou výroční schůze Notosekce užitečné.