Výroční schůze Notosekce – Litovel 18. - 19. 6. 2005

Toš tak. Výroční schůzi máme za sebou. Proběhla podle plánu a podle pozvánek, které jste obdrželi v minulém sešitě Minimusu 18. a 19. června v Litovli. Hanácké Benátky – jak je někdy přezdíváno Litovli – byly už podruhé hostitelem účastníků výroční schůze. Krásné město, nízké ceny, dobré pivo a především tradičně dobří přátelé, kteří se scházejí jednou za rok, aby si poklábosili, aby se pochlubili s novinkami a také zhodnotili práci Notosekce. Tentokrát se jich sešlo sedmnáct, z toho čtyři nejsou členové Notosekce, ale využívají příležitosti a přijdou si vyslechnout zprávy i kuloárové řeči. Účast tedy tradiční, i když by se dalo očekávat, že v tak výroční rok, jako je ten letošní, by mohlo přijít více. Je to však záležitost pouze na úrovni zbožného přání.

Už poněkolikáté probíhá schůze v obráceném pořadí. Nejdříve se uskuteční v sobotu dopoledne návštěvy vytipovaných kaktusových sbírek blízkého okolí a teprve pak navečer, kdy už sluníčko nemaří promítání, začne hlavní program. Samozřejmě, že formální přivítání je součástí ranního rituálu, to aby bylo učiněno zadost společenským normám. Tentokrát byly navštíveny sbírky přátel Milta a Šibala v Nasobůrkách a dvě sbírky v Lažanech. Nebyla znát na účastnících nespokojenost, dá se tedy usuzovat, že výběr navštívených sbírek se vyvedl. I nějaká trofej v podobě zakoupeného semenáčku, případně dospělé rostliny, našla nového majitele. Především v posledně jmenovaných Lažanech je velká sbírka po dříve zesnulém kaktusáři panu Kouřilovi. Tu rodina postupně rozprodává, aby se rostliny co nejvíce zachovaly. Kdysi to musela být skutečně velká a krásná sbírka!

Po obligátních zprávách – předseda Stuchlík přednesl zprávu o činnosti za uplynulý rok a přidal i návrh plánu práce na rok budoucí – hospodář Dohnalík seznámil přítomné se stavem pokladny a hospodářských prostředků – přítel Vyhnalík, jakožto knihovník informoval o stavu zápůjček literatury z knihovny Notosekce. Ty jsou v podstatě nulové, proto jeho zpráva nezabrala mnoho času. Předseda revizní komise má nějaké rodinné problémy a nemohl se zúčastnit jednání. Proto nedošlo na revizní zprávu. Nicméně bylo dohodnuto, že tento doklad bude vytvořen dodatečně a stane se součástí dokumentace, kterou organizace pečlivě vede. V odborné části vystoupil přítel Wolfgang Gemmrich (SRN) a na něj navázal předseda Stanislav Stuchlík. Jejich vystoupení naplnila informace o výsledcích jejich společné cesty do Brazílie na naleziště notokaktusů ve státě Rio Grande do Sul. Pěkné diapozitivy rostlin z přírody, zasvěcený komentář i množství úvah o tom, co vlastně na svých cestách objevili naplnily přítomné dojmem, že notokaktusy nejsou zdaleka zakonzervovaným rodem, který se nerozvíjí a o němž je už všechno známo. Naopak. S rostoucí hustotou cest na přirozená naleziště vznikají nové otazníky, které bude ještě třeba prověřit.

Závěr sobotního večera zastihl účastníky u dobrého piva. Zde se podařilo dokončit řadu rozjednaných transakcí i nahozených myšlenek. V neděli po snídani byl dán rozchod a všichni se rozjeli do svých domovů. Někdo přímo, jiný oklikou přes sbírky zúčastněných členů, všichni spokojení, že se opět mohli setkat s dobrými přáteli.

Slavomír Dupal